Historie

Z Almanachu léčebných míst, lázní a letních sídel českých 1905

V rovinatém údolí lesnatých výběžků Českomoravské Vysočiny s lesnatým údolím Třebůvky leží útulné město Loštice, rádo letními hosty navštěvované, jehož správa od r. 1889 je v rukou českých. Příliv českých hostí je vítaným povzbuzením.

Stanice Moravičany na trati Olomouc- Česká Třebová , čile frekventované (6 krát denně), 3 km(poštou 50 h, povozy také za 20-40h.)

Zdravá poloha s průměrnou letní teplotou 18,5°, blízko mladých a prostředních rozptýlených i velmi rozsáhlých lesů s velmi dobrou a zdravou pitnou vodou. Úmrtnost je tu nepatrná a nakažlivé choroby neznámy. Koupele říční.

Byty levně opatří Okrašlovací spolek v domcích cihlových u lesa. Též bydleti a stravovati lze se ve třech hostincích (lože 1,20K denně). Obědy (Hotel Coufal) 1-1,20K denně. Levné potraviny pro domácné stravování, 2 lékaři a lékárna v místě.

Rozkošné procházky a výlety na Bouzov (jedna a půl hod.), Úsov (1 hod.), Mírov (1a půl hod.), Jeskyně u Mladče (1 a půl hod.) V neděli koncerty v lesním parku, ochotnická divadla aj. Povozy levně po ruce.

V rovinatém údolí lesnatých výběžků Českomoravské Vysočiny s lesnatým údolím Třebůvky leží útulné město Loštice, rádo letními hosty navštěvované, jehož správa od r. 1889 je v rukou českých. Příliv českých hostí je vítaným povzbuzením.

Stanice Moravičany na trati Olomouc- Česká Třebová , čile frekventované (6 krát denně), 3 km(poštou 50 h, povozy také za 20-40h.)

Zdravá poloha s průměrnou letní teplotou 18,5°, blízko mladých a prostředních rozptýlených i velmi rozsáhlých lesů s velmi dobrou a zdravou pitnou vodou. Úmrtnost je tu nepatrná a nakažlivé choroby neznámy. Koupele říční.

Byty levně opatří Okrašlovací spolek v domcích cihlových u lesa. Též bydleti a stravovati lze se ve třech hostincích (lože 1,20K denně). Obědy (Hotel Coufal) 1-1,20K denně. Levné potraviny pro domácné stravování, 2 lékaři a lékárna v místě.

Rozkošné procházky a výlety na Bouzov (jedna a půl hod.), Úsov (1 hod.), Mírov (1a půl hod.), Jeskyně u Mladče (1 a půl hod.) V neděli koncerty v lesním parku, ochotnická divadla aj. Povozy levně po ruce.